MypprLogo

Mandatory for all departing and arriving traffic.

Det er for tiden intet å bemerke med Rakkestad Flyplass.