MypprLogo

Mandatory for all departing and arriving traffic.

For info om baneforhold, ring Rune på telefon +47 906 88 629.

Questions about the runway state? Contact Rune, tel.: +47 906 88 629.

Vær oppmerksomhet grunnet asfaltering mangler midtmerkingene på rullebanen.

Be advised that markings on the runways is missing (middle section) due to fresh asphalt.