MypprLogo

Mandatory for all departing and arriving traffic.

For info om baneforhold, ring Rune på telefon +47 906 88 629.

Questions about the runway state? Contact Rune, tel.: +47 906 88 629.

Med umiddelbar virking stanser vi all run-up og motorkjøring foran bilparkeringen ved fuelstasjonene. Run-up og motorkjøring skal kun utføres på taxiway/holding eller avgangsposisjon.

 

All run-ups above idle is to be immediately ceased in front of the carparking next to the fuelstation. Run-up is to be conducted only on the taxiway/holding or at take-off position at the end of the runways.

Vær oppmerksomhet grunnet asfaltering mangler midtmerkingene på rullebanen.

Be advised that markings on the runways is missing (middle section) due to fresh asphalt.