Runway markings

Written by Thor Håkon

Vær oppmerksomhet grunnet asfaltering mangler midtmerkingene på rullebanen.

Be advised that markings on the runways is missing (middle section) due to fresh asphalt.