NOTAM

2023-11-01, 08:26
2023-11-04, 23:59


Bane info


Bane status

Banen er og blir brøytet forløpende. Den er ikke strødd og kan oppleves som glatt.

Ring for oppdatert informasjon.

********************************************

The runway is and will be plowed continuously. It is not strewn and can be experienced as slippery.

Call for updated information.