MypprLogo

Mandatory for all departing and arriving traffic.

Customs not available at ENRK

Vær oppmerksom på at toll ikke er tilgjengelig på Rakkestad. Det anbefales å ta kontakt/innflyving til Norge via Gardermoen ENGM.

 

Customs are not available at Rakkestad. It's recommended to contact/fly into Norway via Gardermoen ENGM.