MypprLogo

Mandatory for all departing and arriving traffic.

Norwegian Championship Event at Rakkestad Airport 23rd until the 26th of June 2021

NM sportsfly finner sted på Rakkestad 23-25 Juni i år - fra kl 10:00 - 18:00 hver dag. Planen er som følger:

- Ons 23 Juni: Treningsdag

- Tor 24 og Fre 25 Juni: Konkurransedager

- Lør 26: Reservedag

Man kan fly ut og inn som vanlig , men kan forvente å bli satt på «holding».

Treningsturer og «touch and go» er ikke tillatt disse dager mellom 10:00 - 18:00 lokaltid.

 

A Norwegian Championship event is held at Rakkestad 23-25 June this year - from kl 10:00 - 18:00 every day. The schedule is as follows:

- Wed 23rd June: Practise Day

- Thu 24th and Fri 25th June: Competition Day

- Sat 26th June: Reserve

Flying in and out of the aerodrome is permitted, but holding may be expected.

Training flights and «touch and go» are not permitted these days between 10:00 - 18:00 local time.