NOTAM

2023-09-27, 12:25
2023-09-27, 16:00


Ikke T&G i dag mellom 12:00-16:00


Ingen T&G dag mellom 12:00 og 16:00 pga av drone filming på flystripe.