NOTAM

2024-06-22, 09:00
2024-06-23, 18:00


Bilkjøring


Bilkjøring på banen 22 og 23 juni (0900 - 1800).

Banen er åpen for vanlig trafikk men stengt for Touch and go.

NB: Bruk radio.
Car arrangment on airfield 22 and 23 june (0900 - 1800).

Landing strip is open, but closed for touch'n'go.

Note: use radio.