Welcome to ENRK!


Dette gjelder for Rakkestad Flyplass i 2024.Åpningstider på hverdager er 06:00 - 23:00 lokaltid.
Touch & Go trening på Rakkestad er limitert på hverdager fra 06:00 - 20:00 lokaltid.

Lokalbestemmelser:
Åpningstidene på søndag og helligdager er fra 10:00 - 20:00 lokaltid.
Touch & Go på Fredager og Lørdager tillatt mellom 10:00 - 16:00 lokaltid.
IKKE tillatt med Touch & Go på søndager og helligdager.

Kartfotografering og lignende operasjoner har dispensasjon fra disse åpningstidsbestemmelsene og kan operere fritt mellom 06:00 - 23:00 lokaltid hele uken med unntak av søndager og helligdager.

---

These are the hours for Rakkestad Airport. Opening hours for weekdays are 06:00 - 23:00 local time.
Touch & Go training at Rakkestad is limited to weekdays from 06:00 - 20:00 local time.

Local regulations:
Opening hours on Sundays and Holidays are between 10:00 - 20:00 local time.
Touch & Go on Fridays and Saturdays allowed between 10:00 - 16:00 local time.
Touch & Go is PROHIBITED on Sundays and Holidays.

Photography flights and similar operations have dispensation from opening hour regulations stated above and can operate freely between 06:00 - 23:00 local time throughout the week with the exception of Sundays and Holidays.